Мэдээ

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кампанит ажил

Маркетинг, харилцааны алба

Marketing & Communication

2023.09.05

839 уншигдсан

Сэтгэл зүйчдийг чадавхжуулах практик сургалтыг зохион байгууллаа.

[English Below]
“Гэрэл асаа” төслийн хүрээнд Эдгэрэлд чиглэсэн үйлчилгээг нутагшуулах зорилготойгоор Дархан-Уул аймаг дахь сэтгэл зүйчдийг чадавхжуулах практик сургалтыг 2023.08.29, 30-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

Эдгэрэлд чиглэсэн үйлчилгээ гэдэг нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төвд ХҮМҮҮСИЙГ тавьж, тэдний давуу тал дээр тулгуурлан бие даасан байдлыг нь дэмжиж, өөрийн эдгэрлийн замаа тодорхойлоход нь тэдэнтэй хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.
Сургалтыг:
-Сэтгэл Заслын Хөгжлийн Хүрээлэн ТББ-ын захирал Сэтгэл зүйч, Доктор Б.Номин
-Сэтгэл судлалын докторант, ХУИС-ийн сэтгэл судлалын тэнхимийн багш, “Гэрэл-асаа” төслийн зөвлөх Э.Дэжид 
-Гүүд Нэйборс Мангирт ОНХХ-ийн төслийн менежер П.Сувданчимэг нар хүрэлцэн ирж мэдлэг туршлагаасаа хуваалцлаа.

To localize the recovery-oriented services in Mongolia, the Good Mind and Soul project to empower practical training was successfully organized between 2023.08.29 and 30.
Recovery-oriented practice is a service that puts PEOPLE at the center of mental health services, supports their independence based on their strengths, and works with them to determine their own path to recovery.

Шинэ мэдээнүүд