Мэдээ

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Маркетинг, харилцааны алба

Marketing & Communication

2024.05.28

249 уншигдсан

Та бүхэнд Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж байна. /Good Neighbors Mongolia's 2023 Annual Report has been released!/

Энэхүү тайлан нь Гүүд Нэйборс Монгол байгууллагын 2023 оны ажлын үр дүн, ололт амжилтыг онцлон харуулахын зэрэгцээ цаашид ч үр бүтээлтэй ажиллан, хөгжиж дэвшихийн илэрхийлэл болж байна.
Та бүхэн уг тайлангаас манай байгууллагын үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, санхүүгийн талаарх товч мэдээллийг хүлээн авна уу.
---
2023 was a year of transformation. 
In this report, Good Neighbors Mongolia showcases our efforts and results from the year; and expresses our hopes for continued growth in 2024. You can get a glimpse of how our organization operated, the programs we implemented, and how our finances were managed.
The attached link contains the digital 2023 Annual Report in two languages, Mongolian and English.
Feel free to download and share it with your friends.
Let's create more opportunities to make good changes for the world!
Шинэ мэдээнүүд