Мэдээ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Бизнес хөгжлийн алба

Marketing & Communication

2024.06.14

254 уншигдсан

Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас “Дэлхийн Хүүхэд Залуучуудын Сүлжээ” хөтөлбөрийг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж эхэллээ. /Good Neighbors Mongolia has started implementing the “Global Youth Network” program for the third consecutive year. /


Уг хөтөлбөрийн зорилго нь танхимын болон онлайн сургалт, кампанит ажлаар дамжуулан ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдад Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг таниулах, дэлхийн хүрээлэн буй орчинд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тэдний санаа бодлыг сонсох, өдөр тутмын амьдралд нь зөв дадал хэвшлийг суулгах буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахад хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх юм. 
Хөтөлбөрийн 1-р үе 5-7 сар хүртэл үргэлжлэх ба нийслэлийн ерөнхий боловсролын 139-р сургууль, 69-р сургууль, 60-р сургууль, 41-р сургууль, 34-р сургуулийн нийт 43 сурагч хамрагдаж байна. 
---------------------------------------------
This program aims to introduce the Sustainable Development Goals, gather youth perspectives on addressing global environmental issues, and encourage the adoption of small practices in daily life to combat climate change through a series of classroom and online sessions, as well as various campaigns.
The first phase of the program runs from May to July, involving 43 students from general education schools 139, 69, 60, 41, and 34 in Ulaanbaatar city.

Шинэ мэдээнүүд