Гүүд Нэйборс ОУТББ нь БНСУ-д анх 1991 онд байгуулагдсан хөгжлийн төлөөх хүмүүнлэгийн Олон Улсын Төрийн Бус Байгууллага юм. 2018 оны байдлаар, дэлхийн 38 орон дахь суурин төлөөлөгчийн газарт Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, БНСУ дахь 52 салбараар дамжуулан Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Гүүд Нэйборс ОУТББ нь

  • - 1996 онд НҮБ-ын Нийгэм, Эдийн засгийн Ерөнхий зөвлөх, эрх (UN ECOSOC General Consultative Status)
  • - 2007 онд НҮБ-ын Мянганы Хөгжлийн Сангийн шагнал (MDG’s Award)
  • - 2011 онд НҮБ-ын Дэлхийн Хүнсний Хөтөлбөр (WFP)-ийн хамтрагч байгууллагаар сонгогдож Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын албан ёсны хамтын ажиллагаат байгууллагаар өргөмжлөгдсөн.