Мэдээ

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Кампанит ажил

Маркетинг, харилцааны алба

Marketing & Communication

2023.10.10

335 уншигдсан

ХААН БАНКТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон ХААН Банк өнөөдөр буюу 2023 оны 10-р сарын 6-ны өдөр “Орлого дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 
Энэхүү хөтөлбөр нь иргэдийн тэгш оролцоо, сайн дурын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан эдийн засгийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх, иргэд, хоршоо, бүл, өрхийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн тогтвортой эдийн засгийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулах зорилготой юм. Хөтөлбөр 2023-2025 оны хооронд хоёр жилийн хугацаанд Нийслэлийн зургаан дүүрэг болон Дархан-Уул, Орхон аймгуудын зорилтот баг, хороонд хэрэгжих юм. Энэ хүрээнд иргэд “Өрхийн бизнесийг дэмжих бичил зээл” болон “Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих зээл”-д хамрагдах боломжтой бөгөөд ХААН Банкны хамтын ажиллагааны эхний шатанд зорилтот орон нутгийн 600 орчим иргэнийг хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Энэхүү хөтөлбөр нь Тогтвортой хөгжлийн зорилгын  8, 9, 10, 11, 12 дахь зорилго болон Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын байгууллагын “Өрхийн орлогыг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх” стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн иргэд харьяа дүүрэг, хороонд байрлах ХААН Банкны салбар болон Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын салбаруудад хандан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. 

Cooperation Agreement Signed with Khan Bank

On October 6, 2023, the representative office of Good Neighbors INGO and Khan Bank signed a cooperation agreement to implement the "Income Generation Program." This program aims to enhance economic independence through equal participation and voluntary cooperation among citizens, increase household income, boost the competitiveness of citizens, cooperatives, groups, and households in the market, and contribute to the development of a stable local economy.
The program will be implemented over a two-year period, from 2023 to 2025, in six districts of Ulaanbaatar and Darkhan-Uul and Orkhon provinces. In this context, citizens can apply for "Microloans to support household businesses'' and "Education support loans." In the initial phase of collaboration with Khan Bank, approximately 600 citizens from the target communities are expected to benefit from this program. The program aligns with the 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th Sustainable Development Goals and supports one of the strategic goals of Good Neighbors INGO, which is "Supporting household income and increasing employment."
Citizens interested in participating in the program can obtain more information by contacting the Khan Bank branch in their respective districts, as well as the community development centers of Good Neighbors INGO's representative office in Mongolia.

Шинэ мэдээнүүд