Ерөнхийлөгчид хүргэх миний үг

НүүрМэдээКомпанит ажилЕрөнхийлөгчид хүргэх миний үг

News::Campaign#message_to_predisent

Find me in app/views/news/campaign/message_to_predisent.html.erb