Бидний хөрш хүний эрхийг дээдэлсэн, ядуурлаас ангид, бие даасан, хүмүүнлэг иргэний нийгмийг цогцлооно

Мэдээ