Мэдээ

1 / 1

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Маркетинг, харилцааны алба

GNM

2017.09.09

1214 уншигдсан

“Итгэл Найдвар – Боломж Улаанбаатар” бүх нийтийн марафон

Гүүд Нэйборс Монгол Төлөөлөгчийн Газар нь нийгэмд хандсан олон ажлуудыг хийсээр ирсэн. Бид 2017.09.09-ны өдөр “Achilles International Mongolia” ТББ-тай хамтран  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үйлсэд нэгдэн “Итгэл Найдвар-Боломж Улаанбаатар” бүх нийтийн марафонд ОНХХ-ийн Хүүхдийн Нэгдсэн Зөвлөлийн гишүүн 28 хүүхэд, 15 ЭМСДА болон байгууллагын ажилчид гүйлтэд амжилттай оролцлоо. Мөн арга хэмжээний үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гарын ариун цэврийн тест, даралт үзсэн ба гүйлтэд оролцсон тамирчдад ус тараах өртөөг ажиллууллаа.