Сайхан сэтгэл төв

НүүрҮйл ажиллагааСайхан сэтгэл төв

Бие хүн, гэр бүлийн харилцаанд үүсч буй асуудал болон насны онцлогоос шалтгаалсан сэтгэл зүйн асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Сэтгэл зүйл зөвлөгөө

Хүүхэд, өсвөр үе, гэр бүлд тулгарсан асуудлаас үүдэлтэй сөрөг зан үйл, сөрөг бодлуудыг эерэгээр өөрчлөхөд туслах, нөхцөл байдлыг бодитоор хүлээн авч, үйлчлүүлэгч түүнийг даван туулахад сэтгэл зүйч хамтран ажиллана.

Зөвлөгөөний цаг авах

Зөвлөгөөний цаг авах