Хуваалцах гэж юу вэ?

HomeDonationTitle

Эх дэлхийдээ эерэг өөрчлөлтийг авчрах нь хуваалцахаас эхлэлтэй

Өөрт байгаа зүйлээрээ өрөөлд халуун дулааныг бэлэглэх ид шид юм. Хуваалцахын тулд заавал баян байх албагүй, харин халуун дулаан сэтгэл байхад л хангалттай.

Бусдад сайн сайхныг хуваалцах олон арга байдаг

Сайн сайхныг хуваалцах алхам

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 1Мэдээлэл өгөх

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 2 Санал тавих

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 3Оролцоог төлөвлөх

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 4Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 5Дүгнэн тайлагнах

 • Бүтэц зохион байгуулалт

  Алхам 6Тогтвортой үргэлжлүүлэх