Сайн дурын төв

HomeWhat we doСайн дурын төв

Орон нутгийн сайн дурын ажилтан

Ямар нэг цалин хөлсгүйгээр цаг зав, мэдлэг чадвараа бусдын сайн сайхны төлөө зориулж өөрийн хүч чадал, амьдралынхаа нэгээхэн хэсгийг хариу нэхэлгүй сэтгэлээсээ - зориулах, нийгмийнхээ хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа хүмүүсийг сайн дурынхан гэнэ. Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Сайн Дурын Төв нь 2017 оноос иргэд, олон нийтийн сайн дурын ажлын талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, оролцоог дэмжин нийгмийн хөгжилд олон нийт, иргэдийн хувь нэмрийг оруулахад нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Сайн дурын ажилтнаар бүртгүүлэх

Сайн дурын ажилтнаар бүртгүүлэх