Title

HomeWho we areTitle

Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын

Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газар

Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газар нь 2006 онд байгуулагдсан бөгөөд Нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй, Налайх, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүрэг, Дархан-Уул аймагт Хүүхэд Ивээн Тэтгэх Хөтөлбөрт суурилсан Орон Нутгийн Хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.

<span class="translation_missing" title="translation missing: en.sub_menu.about.gnm.sub.organization_chart">Organization Chart</span>