Монгол хэл

Нийгмийн нөлөөллийн ажил

Нийгмийн нөлөөллийн ажил

Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тогтолцоонд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор

НҮБ-ийн Хүүхдийн Эрхийн Конвенцид суурилсан хүүхэд өөрөө эрхээ мэдэж, эрх нь зөрчигдөж байгаа нөхцөлд хариу арга хэмжээ авч чаддаг болох агуулга бүхий хүүхдийн эрхийн сургалтуудыг хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт нь тохируулан зааж байна.

Хүүхдийн эрхийн сургалт нь 2012 оноос эхлэн явагдаж байгаа бөгөөд эцэг эхчүүд болон, багш, хүүхдүүдийн талархалыг хүртээд байна.