Мэдээ

1 / 2
2 / 2

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Маркетинг, харилцааны алба

Tsolmon

2022.05.17

235 уншигдсан

2022 онд Дархан Уул аймагт “Ариун цэврийн байгууламж шинэчлэх” төсөл хэрэгжинэ

Гүүд Нэйборс ОУТББ-н Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын Дархан Уул аймаг дахь салбар болох Мангирт Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь, Ерөнхий боловсролын сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэх төслийг Дархан Уул аймгийн ЕБ-ийн 15-р сургууль дээр хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулла.
Төслийг хэрэгжүүлснээр тус сургуулийн 2088 сурагч, 115 багш ажилчид сургуулийн орчинд эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн стандарт ариун цэврийн байгууламжтай болж, ариун цэвэр,  эрүүл ахуйн сургалтад хамрагдаж  мэдлэг ойлголт нь нэмэгдэх ач холбогдолтой.