Мэдээ

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Үйл ажиллагааны хэлтэс

Marketing & Communication

2023.05.25

440 уншигдсан

"СЭТГЭЛ ЗҮЙЧДИЙН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА"

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар хамтран 21 аймаг 9 дүүргийн Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, Түр хамгаалах байр, Цагдаагийн газар, хэлтэс болон Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн сэтгэл зүйч, мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх онол, дадлага, мэрэгжлийн зөвлөн туслах үйлчилгээ, сэтгэл зүйн багц хэрэглэгдэхүүн бүхий цогц сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад нийт 40 сэтгэл зүйч, мэргэжилтнүүд хамрагдаж, онол, дадлага хосолсон 16 цагийн сургалтаар дамжуулан 6 төрлийн сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрийн аргазүйг эзэмшив. Сургалтад оролцогчид үргэлжлүүлэн 16 цагийн мэргэжлийн зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах бөгөөд сэтгэл зүйч, мэргэжилтнүүдийн ажлын хэрэгцээнд 40 багц, үйлчлүүлэгчид зориулсан 3 насны ангилал бүхий 120 багц хэрэглэгдэхүүнийг тус тус хүлээлгэн өгөв.  

Шинэ мэдээнүүд