Мэдээ

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Хүүхдийн эрхийн төв

Marketing & Communication

2023.05.08

149 уншигдсан

"Бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, хамгаалал" төсөл хэрэгжиж байна.

“БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ХАМГААЛАЛ” төслийн хүрээнд БЗД-ийн 25 цэцэрлэгийн 50 багшийг "Хүүхдийн эрх"-ийн  сургагч багшаар бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. 
Сургагч багш нар цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүд болон тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчдад дамжуулах сургалтыг зохион байгуулах юм. 
Сургалтын үеэр төсөл хэрэгжих цэцэрлэгийн сургагч багш нарт сургалтын  хэрэглэгдэхүүн, гарын авлагыг хүлээлгэн өглөө. 
БЗД-ийн 25 цэцэрлэгийн багш нартаа цаашдын сургалтад нь өндөр амжилт хүсье.

Шинэ мэдээнүүд