Мэдээ

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Санхүүгийн алба

GNM

2017.04.24

780 уншигдсан

"Итгэлийн хэлхээ" итгэлтэй утасны нээлтийн үйл ажиллагаа

Нөхөн үржихүй эрүүл мэнд болон БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын чиглэлээр Налайх дүүрэгт 1 жилийн хугацаатай “Итгэлийн хэлхээ” төслийг Гүүд Нэйборс Монгол төлөөлөгчийн газар, Налайх дүүргийн ЗДТГ, Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд болон БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын чиглэлээр үнэ төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 70232333 итгэлтэй утас болон Итгэлийн хэлхээ фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулж байна.

Итгэлтэй утасны нээлтийн үйл ажиллагааг 2017 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээний “Талст” төвд зохион байгуулж, утасны операторт шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг НД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн удирдлагуудад гардуулан өглөө.